Szerzőink figyelmébe

A Verso irodalomtörténeti folyóirat évente kétszer jelenik meg; az első lapszám júniusban, a második decemberben. A kizárólag első közlésre szánt kéziratok beérkezésének határideje az első számhoz február 15., a másodikhoz augusztus 15. A szövegeket az ItK korábbi hivatkozási rendszerének (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm) megfelelően kérjük a szerkesztőség e-mail-címére, terjedelmi korláttól függetlenül.

A tanulmányokhoz maximum 1000 karakteres magyar és angol nyelvű rezüméket kérünk.

A kéziratok elfogadásának és publikálásának folyamata:

1. A témától függően a szerkesztőség, valamint szükség esetén egy külső szakmai lektor dönt arról, hogy közlésre alkalmasnak tartja-e a kéziratot. A döntésről valamelyik szerkesztőségi tag konzultál a szerzővel.

2. A szerkesztésben egy, szükség esetén két szerkesztőségi tag vesz részt; a megjegyzésekkel ellátott kéziratot visszaküldjük a szerzőnek javításra és jóváhagyásra.

3. A szerző által jóváhagyott és javított szöveget egy szerkesztőségi tag előkészíti a tördelőnek.

4. A tördelt szöveget az egyik szerkesztőségi tag (apró nyelvi és formai hibákat érintve) korrektúrázza. Ezt a változatot már nem küldjük vissza a szerzőnek.

5. A végleges változatot közöljük.

e-mail: szerk@versofolyoirat.hu