A folyóiratról

A Verso folyóirat a középkori, a kora újkori, valamint a 18. és 19. századi irodalom- és művelődéstörténet területéről vár tanulmányokat, recenziókat, szakmai kérdéseket érintő esszéket, műelemzéseket, fordításokat és szövegközléseket. A folyóirat öt főrovatból áll. A Tudományos Gyűjtemény szaktanulmányoknak ad helyet, alrovatában, a Társalkodóban egymással párbeszédet folytató tanulmányok szerepelnek, amelyek műhelymunka eredményei. A Kritikai Lapok szakkötetekről írott recenziókat tartalmaz, a Fillértárban szövegközlések vagy fordítások jelennek meg. A Hasznos Mulatságok rovat olyan elemzéseket és esszéket közöl, amelyek a középiskolai oktatás szereplőinek érdeklődésére is számot tarthatnak.

e-mail: szerk@versofolyoirat.hu